За информация и съдействие:
Община Велико Търново
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
5000 Велико Търново, пл. „Майка България“ №2
Даниела Енчева, Антони Цонев
Тел: 062 630 485; 062 623 562; 0882 799655
e-mail: mp_fest@abv.bg