ЗАЯВКИ

Формуляр за кандидатстване за участие във фестивала през 2020 г.:

 ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Краен срок за подаване на заявки – 23 март 2020 г.(включително)
на ел. поща mp_fest@abv.bg  или на пощенски адрес 5000 Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, Община Велико Търново, Дирекция „КТМД“, за НФДЮТ „Малкият принц“
Селектираните за участие представления ще бъдат уведомени чрез електронна поща не по-късно от 30 март 2020 г..