КОНТАКТИ

За информация и съдействие:
Община Велико Търново
Дирекция “Култура, туризъм и международни дейности”
5000 Велико Търново, пл. “Майка България” №2

Тел: 062 623 562; 0882 799655
e-mail: mp_fest@abv.bg