КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Съответствие на репертоара с възрастта на изпълнителите.

2. Изпълнителска техника /артистичност, дикция, пластика, разкриване на художествения образ/.

3. Постановка и режисура.

4. Хореография.

5. Музикално оформление.

6. Сценография /декори, костюми и реквизит/.

7. Оригиналност, цялостно художествено въздействие.